Transparencija

Informativne liste sadržane na web stranici također su dostupni javnosti u svim Uredima Banca Farmafactoring-a i mogu ih pregledati u papirnatom obliku ili trajnim medijima.

Informativne liste

Informativne liste Dospijeće bez povrata faktoringa .pdf

Drugo

Rilevazione Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi dell'art. 2 della Legge nr. 108/1996 .pdf
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Guida Pratica .pdf
Jamčevina: sustav bankovnog rješavanja krize .pdf