Podnošenje pritužbe

Prema talijanskim propisima, Banca Farmafactoring S.p.A. ima Ured za Pritužbe koji klijent može pozvati s pitanjima koja proizlaze iz odnosa sa Bankom i predmetnim primjedbama o načinu na koji Banka upravlja transakcijama ili uslugama.

Klijent može podnijeti pritužbu:

Banca Farmafactoring S.p.A. obvezuje se da pismeno odgovori u roku od 60 dana.

Alternativni sustavi za rješavanje sporova

Banca Farmafactoring S.p.A. pridržava se financijskog arbitra Banke ( Arbitro Bancario Finanziario) osnovanog sa Bankom Italije, u skladu sa odredbama sustava alternativnog sporazuma o rješavanju sporova u vezi s bankovnim i financijskim transakcijama i uslugama od 12.12.2011. godine, i Bankovnim Financijskim Posrednikom ( Conciliatore Bancario Finanziario), Udrugom za rješavanje bankovnih, financijskih i korporativnih sporova - ADR.

Ako se ishod pritužbe ne smatra zadovoljavajućim, prije podnošenja zahtjeva na sud, klijent može kontaktirati:

Bankovog Financijskog Arbitra (BFA)

Za opće informacije o Bankovom Financijskom Arbitru ( na primjer o tome tko se može žaliti, gdje se žalbeni obrazac može pronaći, kako podnijeti pritužbu) nazovite slijedeći besplatni broj telefona 800 19 69 69.

ISKLJUČIVO za konkretne informacije o podnesenim pritužbama mogu se kontaktirati tehničke tajnice BFA na sljedećim adresama:

Tehničko tajništvo Milanskog Odbora
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefon: 02 72424246
Faks: 02 72424472
E-mail: milano.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

(samo za pojašnjenja)

Tehničko tajništvo Rimskog Odbora
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Rim
Telefon: 06 47929235
Faks: 06 479294208
E-mail: roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(samo za pojašnjenja )

Tehničko tajništvo Napuljskog Odbora
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napulj
Telefon: 081 7975350
Faks: 081 7975355
E-mail: napoli.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(samo za pojašnjenja)

Molimo pogledajte web stranicu: www.arbitrobancariofinanziario.it

Praktični Vodič i Žalbeni Obrazac:

Bankovni Financijski Arbitar Praktični Vodič i Obrazac .pdf

U slučaju pritužbe BFA-ju, klijent je dužan poslati kopiju pritužbe Banca Farmafactoring-u putem preporučene pošte s potvrdom o povratu ili ovjerene elektronske pošte (CEM). U slučaju propusta od strane klijenta, tehničko tajništvo koje je zaprimilo pritužbu to radi, kako bi se omogućilo pokretanje postupka.

  • putem preporučene pošte s povratnicom:
    Banca Farmafactoring S.p.A.
    Ufficio Reclami
    Via Domenichino, 5
    20149 MILANO
  • putem CEM-a: info@pec.bancafarmafactoring.it

Prilikom prijave pritužbe, Banca Farmafactoring ima najviše 45 dana za slanje svojih argumenata pobijanja i potrebne dokumentacije Tehničkom tajništvu.

Bankovni Financijski Posrednik

Za informacije kako kontaktirati Posrednika molimo kontaktirajte osoblje Banca Farmafactoring S.p.A. ili :

Izravno se obratite Posredniku:
Conciliatore Bancario Finanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Rim
Telefon 06-674821
Faks 06-67482250
E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

Molimo pogledajte web stranicu: www.conciliatorebancario.it

Klijent može pribjeći Posredniku i u nedostatku prethodne pritužbe prema Banca Farmafactoring S.p.A.

Izvješće o postupanju s prigovorima

Odredbe Banke Italije od 29. srpnja 2009. godine o " Transparentnosti bankovnih i financijskih transakcija i usluga", kako je dopunjena guvernerovom mjerom od 9. veljače 2011. godine i mjerom Banke Italije od 20. lipnja 2012. godine, predviđaju godišnje iznošenje i objavljivanje izvješća o aktivnostima rukovanja pritužbama koji se odnosi na bankovni i financijski posao i uslužni sektor.

Banca Farmafactoring S.p.A. ima najveću važnost pri rukovanju pritužbama, jer omogućuje priznavanje primjedbi klijenata o eventualnim problemima u pružanju usluga s pozitivnim učinkom na ublažavanje rizika narušavanja reputacije i održavanja dobrog odnosa sa Klijentima.

Izvješće o pritužbama

GODINA

PRITUŽBA

2019 2
2018 0
2017 3
2016 1
2015 0
2014 1
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0

Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2019 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2018 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2017 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2016 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2015 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2014 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2013 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2012 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2011 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2010 .pdf

BFA - Obavijest korisicima

Obavjest korisnicima .pdf
Ažurirano i pgledano 4.24.2013 .pdf