Bez-Regresne Nekretnine

Poslovna zona
bez-regresne nekretnine
Ne-regresne činjenice za tržišna potraživanja prema javnoj administrativi i bolnicama
  • smanjenje rizika: dobavljač prenosi BFF-u dužnikovu insolventnost
  • sigurnost troška priznavanja potraživanja ( jednokratna naknada za sve)
  • plan novčanih tokova i zbirki
  • poboljšani obrtni kapital i financijski pokazatelji

BFF-ov regresno faktor je najprikladniji instrument za tvrtke koje pružaju robu ili usluge PA-u ili nacionalnim zdravstvenim tijelima koja podliježu vremenima plaćanja koja prelaze prirodni ugovoreni rok dospijeća.

Zadatak je stalan, a posrednik prenosi vlasništvo nad potraživanjima BFF-u, koji jamči naposrednu isplatu, s ranijim vremenom naplate i boljim novčanim tijekovima.

BFF-ov regresni faktor je sukladan IAS i US GAAP u skladu sa vodećim revizorskim tvrtkama.

Potraživanje se može dodijeliti jednokratnim, globalnim dodjeljivanjem ili ciljnim DSO ugovorima.